Styrelse 2023

Ordförande

Vice ordförande

Anders Engdahl

Kassör

Gunnar Ekstedt

Sekreterare

Johan Dahlberg